Kas mes tokie ir ko siekiame?

Mes, sveikatos priežiūros specialistai, kviečiame gerb. Jurą Poželą, jam tapus Sveikatos apsaugos ministru, pagaliau įgyvendinti esminius pokyčius sprendžiant įsisenėjusias problemas sveikatos apsaugoje.

Manome, kad korupcija yra pagrindinė sveikatos apsaugos sistemos lėtinė liga. Norėtume išgirsti, ar Jūs su tuo sutinkate.

Tikime, kad kaip gydytojai gali per kelis mėnesius pagerinti žmogaus, sergančio diabetu arba hipertenzija, sveikatos būklę, taip ir Jūs, gerb. Ministre, sugebėsite pasiekti konkrečių rezultatų mažinant korupciją, gerinant darbo sąlygas gydymo įstaigose ir didinant pasitikėjimą šių įstaigų darbuotojais.

Esame pasiruošę dirbti išvien su Jumis, pasidalinti savo patirtimi, todėl iš karto teikiame keturis pasiūlymus, kuriuos būtina nedelsiant pradėti įgyvendinti.

Kviečiame sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus Lietuvos gyventojus, palaikančius mūsų pasiūlymus, pasirašyti po šiuo kreipimusi.


Pasiūlymai sveikatos apsaugos ministrui

 • Užtikrinti orias sveikatos sistemos darbuotojų pajamas. Siūlome gydytojų bazinę algą nustatyti pagal jos santykį su vidutiniu šalies gyventojų atlyginimu ir ją didinti gydytojui įgyjant vis didesnę kvalifikaciją. Pavyzdžiui, mūsų nuomone, pradedantis dirbti gydytojas rezidentas turėtų uždirbti 1,5 karto didesnį nei vidutinis atlyginimą; baigęs studijas - 2 arba 2,5 karto didesnį; o turintis patirties/ specialistas - bent 3,5 karto didesnį. Slaugytojų bazinė alga turėtų prasidėti bent nuo vidutinio šalies atlyginimo ribos.
 • Gerinti Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) teikiamų paslaugų kokybę, ją matuojant pagal aiškius ir viešus rodiklius. Tai neabejotinai prisidėtų prie didesnio gyventojų pasitikėjimo sveikatos apsauga.
 • Užtikrinti racionalų lėšų paskirstymą sveikatos sektoriuje. Manome, kad atėjo metas efektyviai ir pagrįstai leisti lėšas ir investuoti ne į perteklinę medicinos įrangą, o į svarbiausią turtą - darbuotoją ir pacientą.
 • Adekvačiai įkainoti Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) teikiamas paslaugas. Siūlome peržiūrėti ASPĮ teikiamų paslaugų kainas ir aiškiai pagrįsti jų nustatymą. Dabar gydytojo reanimatologo konsultacija skubios pagalbos skyriuje įkainota 12.19 Eur, t.y. mažiau nei vidutiniškai mokame už kirpimo paslaugas.

Norime dirbti ir gyventi aplinkoje, kur pacientai neturėtų abejoti, ar jie gauna geriausias įmanomas paslaugas, o sveikatos apsaugos specialistai galėtų legaliai uždirbti sąžiningą ir orų atlygį.


Kviečiame palaikyti mūsų iniciatyvą ir pasirašyti

Vardas ir pavardė:

Vardai ir pavardės, kurie yra sutrumpinti, įžeidūs ar akivaizdžiai išgalvoti, bus šalinami iš pasirašiusiųjų sąrašo.


Parašai

 • 1929 Augusta Valentukevičiūtė
 • 1927 Lina Dumčiūtė-Bartašienė
 • 1925 Mark Barkovski
 • 1923 Laima Mickevičienė
 • 1921 Svetlana Janeliūnienė
 • 1919 Monika Petrauskaitė
 • 1917 Rasuolė Remeikaitė
 • 1915 Mindaugas Baginskas
 • 1913 Sigita sakalauskienė
 • 1911 regina dembickaja
 • 1909 Jonas Jurėnas
 • 1907 Martynas Račkauskas
 • 1905 Jonė Marija Mockutė
 • 1903 Vaida Visockytė
 • 1901 Ugnė Tiškutė
 • 1899 Julius Jaramavičius
 • 1897 Jolanta Zacharič
 • 1895 Rytis Kijauskas
 • 1893 Viktorija Gurskytė
 • 1891 Agnė Miškinytė
 • 1889 Jonas Vincas Banaitis
 • 1887 Vilma Židonienė
 • 1928 Inga Juknevičienė
 • 1926 Vesta Ambrazaitė
 • 1924 Eglė Pociūtė
 • 1922 Vilija Burtilienė
 • 1920 Matas Urmanavičius
 • 1918 Eglė Baležentytė
 • 1916 Rūta Radaviciene
 • 1914 Rūta Miškinytė
 • 1912 Aušra Lubauakienė
 • 1910 Tomas Valatka
 • 1908 Beata Zaborovskaja
 • 1906 Iveta Levutaitė
 • 1904 Rokas Mockevičius
 • 1902 Ignė Bunevičiūtė
 • 1900 Ieva Šarapnickienė
 • 1898 Romualdas Mačiūnas
 • 1896 Lukas Juška
 • 1894 Juozapas Sabkauskas
 • 1892 Lina Pečiulytė
 • 1890 Agnė Miškinytė
 • 1888 Živilė Židonytė
 • 1886 Simonas Utkus

Šio tinklalapio asmens duomenų valdytojas yra Všį „Transparency International“ Lietuvos skyrius. Norėdami išbraukti savo asmens duomenis prašome kreiptis telefonu 8 (5) 212 69 51.